Sitruunapuu.fi


Siirry tuotteisiin

Rekisteriseloste

Toimitusehdot


1. Rekisterinpitäjä: Amanda-Aleksandra Oy:n aputoiminimi Sitruunapuu, Laitilankuja 6, 20400 Turku, y-tunnus: 2253211-2

2. Yhteyshenkilö: Sanna Järvinen

3. Rekisterin nimi: Sitruunapuu/asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon asiakkaan kanssa sekä tiedottamiseen verkkokauppaan liittyvissä asioissa.

5. Rekisterin tietosisältö: Asiakkaasta kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi, tilatut tuotteet sekä asiakkaan antamat mahdolliset lisätiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan Sitruunapuun tilauslomakkeesta sekä asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Käyttäjärekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määrätyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoa käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta pyynnöstä.Alavalikko:


Back to content | Takaisin etusivulle